to page
Meny

Boken

Under projektet har vi arbetat med metodutveckling inom normkreativ, flerspråkig scenkonst. Projektets erfarenheter har samlats ihop och förmedlas via en bok och här på hemsidan. Genom boken vill vi bidra till mer kunskap på området, vilket vi hoppas ska leda till att fler skapar språkligt tillgänglig scenkonst. 

Foto: Rebecka Holmström

 

Seminarium

Som en del av metodutvecklingen pågår under projektet ett metodseminarium i 7 delar med forskare, konstnärer och praktiker. Teman för seminariumen är Kropp och normkreativitet, Översättbarhet, Interaktiv scenkonst, Flerspråkig scenkonst, Normkritiska perspektiv på integration samt Språk och identitet. 

Seminariedeltagarna är Farnaz Arbabi, Helena Bani-Shoraka, Gustav Deinhof, Athena Farrokhzad, Kristina Hagström-Ståhl, Vanja Hamidi Isacsson, Ellinor Lidén, Ebba Petrén, Hana Suzuki Ernström och Ylva Svensson.

Foto: Rebecka Holmström