to page
Meny

Metoden

Under projektet kommer vi att utveckla en metod för normkreativ, flerspråkig scenkonst med fokus på barn och unga. Metoden kommer att förmedlas via en metodbok och här på hemsidan. Genom metoden vill vi bidra till en mer språkligt tillgänglig scenkonst och ett mer demokratiskt deltagande för barn och unga i kulturlivet.

Foto: Rebecka Holmström


Som en del av metodutvecklingen pågår under projektet ett metodseminarium i 7 delar med forskare, konstnärer och praktiker. Teman för seminariumen är Kropp och normkreativitet, Översättbarhet, Interaktiv scenkonst, Flerspråkig scenkonst, Normkritiska perspektiv på integration samt Språk och identitet. 

Efter projektets slut är målet att metoden ska kunna användas av Johanssons pelargoner och dans och andra scenkonstgrupper för att skapa nya tillgängliga och flerspråkiga verk. Vi kommer att sprida metoden genom att föreläsa och presentera den på teatrar, dansscener, scenkonstutbildningar och kulturinstitutioner runt om i Sverige.

Seminariedeltagare

Farnaz Arbabi
Helena Bani-Shoraka
Gustav Deinhof
Athena Farrokhzad
Kristina Hagström-Ståhl
Vanja Hamidi Isacsson
Ellinor Lidén
Ebba Petrén
Hana Suzuki Ernström
Ylva Svensson

Foto: Rebecka Holmström