to page
Meny

Metoden

Under projektet arbetar vi med metodutveckling inom normkreativ, flerspråkig scenkonst med fokus på barn och unga. Projektets erfarenheter kommer att samlas ihop och förmedlas via en bok och här på hemsidan. Genom boken vill vi bidra till mer kunskap på området, vilket vi hoppas ska leda till att fler skapar språkligt tillgänglig scenkonst. Vi kommer att sprida boken genom att föreläsa och presentera den på teatrar, dansscener, scenkonstutbildningar och kulturinstitutioner runt om i Sverige.

Foto: Rebecka Holmström

 

Seminarium

Som en del av metodutvecklingen pågår under projektet ett metodseminarium i 7 delar med forskare, konstnärer och praktiker. Teman för seminariumen är Kropp och normkreativitet, Översättbarhet, Interaktiv scenkonst, Flerspråkig scenkonst, Normkritiska perspektiv på integration samt Språk och identitet. 

Seminariedeltagarna är Farnaz Arbabi, Helena Bani-Shoraka, Gustav Deinhof, Athena Farrokhzad, Kristina Hagström-Ståhl, Vanja Hamidi Isacsson, Ellinor Lidén, Ebba Petrén, Hana Suzuki Ernström och Ylva Svensson.

Foto: Rebecka Holmström