to page
Meny

Call for papers

I Koreografin – interaktivitet, språk och integration arbetar vi tillsammans med forskare, scenkonstnärer och en referensgrupp för att utveckla kunskaper och metoder för flerspråkig scenkonst. Det ska resultera i en publikation, en metodbok. Genom metodboken vill vi bidra till en mer språkligt tillgänglig scenkonst och ett mer demokratiskt deltagande för barn och unga i kulturlivet. Vi tror att metodboken har relevans för scenkonstnärer som producerar verk för vuxna såväl som för barn. Metodboken kommer att publiceras i form av en antologi, i bokform och till viss del digitalt på hemsidan.

Metodboken syftar till att ringa in intersektionerna mellan scenkonst och frågor som berör språk, språklig tillgänglighet, flerspråkighet, makt och normer. Att öka medvetenheten om dessa samt att försöka tydliggöra vissa aspekter av den komplexa process som skapandet av flerspråkiga och språkligt tillgängliga verk innebär. Metodboken ska bidra med konkreta förslag och saker att tänka på när en sådan process inleds och genomförs.

Antologin riktar sig främst till scenkonstnärer, scenkonstinstitutioner, scenkonstskolor samt beslutsfattare inom kultur, både politiskt, i skolan och på kulturinstitutioner.

Deadline för abstracts

Deadline för abstracts (max 300 ord) är 6 september 2019. Skicka abstract till anna@koreografin.se

Senast den 23 september meddelar vi hur bokens upplägg kommer att se ut och bjuder in författare till att medverka. Ersättning enligt överenskommelse.

Läs hela Call for papers och ansök här!