to page
Meny

فارسی

طراحی و تنظیم رقص( کروگرافی)- نحوه گفت و مان, زبان و همپیوندی پروژه ای است با هدف در دسترس گذاشتن هنر صحنه برای همگان. این پروژه نمایش کروگرافی به ١٠ زبان ترجمه می شود تا تعداد بیشتری امکان شرکت کردن و ملاقات را از طریق گذشتن از مرزهای زبانی داشته باشند. این

پروژه همچنین هدف دارد تا از متد های هنر صحنه برای بالا بردن دانش در دسترس بودن بیشتر و چند زبانی بودن آثار هنر صحنه استفاده کند.

این کروگرافی یک نمایش نحوه گفت و مان است که با همکاری تماشاچیان پایه گذاری می شود. همه تماشاچیان یک گوشی دریافت میکنند و صدایی انها را در حرکت هایشان راهنمایی میکند تا بتوانند از طریق حرکات بدن خود با همدیگر همبستگی پیدا کنند. یعنی در واقع هیچ رقصنده یا هنرپیشه ای در این نمایش وجود ندارد بلکه این خود تماشاچیان هستند که با همدیگر کروگرافی را خلق میکنند.

فکر این پروژه بعد از ملاقات با دانش آموزانی که زبان اول آنها سوئدی نبوده و نمی توانستند که در این نمایش کروگرافی با شرایط برابر شرکت بکنند به وجود آمده, برای اینکه این دستورالعملها فقط به زبان سوئدی وجود داشت. گروه رقص یوهانسون پلارگونرودنس این نمایش کروگرافی را در سال

٢٠١۶ خلق کرده و از آن به بعد تورنومنت هایی در مدارس سراسر سوئد داشته است.

همکارهای این پروژه هانینگه کومون, ا ب اف استکهلم و اونگا کلار ا هستند .

این پروژه با حمایت المنا اروض فوندن انجام می شود.

سوالی دارید و یا میخواهید کروگرافی را سفارش بدهید؟

info@koreografin.se
0730678858

Listen here, Lyssna här